Digiarkea punomassa

Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä, KUMOUS-hanke edistää uudenlaisten arkea helpottavien digitaalisten palvelujen ja palveluyhdistelmien kehittelyä. Lähdemme liikkeelle ihmisten arjesta ja pyrimme luomaan yrityksille sekä julkisille ja kolmannen sektorin organisaatioille paremmat menestymisen edellytykset digitalisaation taitajina. Luotsaamme asiakkaan arkea tukevat palveluorganisaatiot yhteiseen oppimiseen ja yhteiskehittelyyn. Tutkimme ja kehitämme arvoverkostojen uudenlaista tapaa oppia yhdessä, edistämme palvelukokeiluja ja arvioimme, mitä kansalainen ja palvelunkäyttäjä tulevaisuudessa palveluilta odottaa.